Visie


Zorgverleners hebben een groot hart voor het werken met mensen. Ze werken met mensen die in meer of mindere mate afhankelijk van hen zijn. Daarin verschilt een beroep in de zorg wezenlijk van elk ander beroep. Om goed te kunnen functioneren en plezier te hebben in het werk is een juiste balans nodig tussen werkdruk en draagkracht. Daarnaast is bijscholing ook een vorm van aandacht voor de medewerker. Daarom is juist de inbreng van eigen praktijkvoorbeelden zo belangrijk bij het leren.

 

Werkwijze: Leren is leuk en verrijkend


Leren doe je samen. Leren doe je met en van elkaar. In al onze werkvormen nodigen wij uit tot reflectie en het uitwisselen van ervaringen en problemen. Vaardigheden en inzichten beklijven beter als leren leuk is. In onze trainingen en scholingen gaan theorie en praktijk daarom hand in hand.

“Leren doe je samen. Leren doe je met en van elkaar”
In al onze werkvormen refereren wij aan het zelflerend vermogen. Wij nodigen uit tot reflectie en het uitwisselen van ervaringen en problemen. Mensen die een identiek proces doormaken, hebben baat bij het delen van ervaringen. Zo leren deelnemers met en van elkaar. Het uitwisselen van kennis en specifieke vaardigheden die van belang zijn binnen de beroepsuitoefening in de zorg vormt dan ook een belangrijk onderdeel van onze werkwijze.


“Vaardigheden beklijven beter als leren leuk is”
Leren en oefenen moet ook leuk zijn. Alleen dan beklijven nieuwe inzichten en vaardigheden. In onze trainingen en scholingen gaan theorie en praktijk daarom hand in hand. Onder het motto ‘Laat zien wat er speelt’ worden rollenspelen gedaan waarbij professionele acteurs ingezet worden. Bij themadagen zetten we speelse methodieken in om situaties inzichtelijk en aansprekend neer te zetten.