Visie en werkwijze

Visie

Kerstenvandepol

Zorgverleners werken met mensen die in meer of mindere mate afhankelijk van hen zijn. Daarin verschilt zorgverlening wezenlijk van elk ander beroep. Om goed te kunnen functioneren en plezier te hebben in het werk is een juiste balans nodig tussen wat van je wordt gevraagd en wat jij kunt bieden. Scholing is daarbij onmisbaar, met vooral veel voorbeelden uit de praktijk.

Werkwijze

Kerstenvandepol

Leren doe je met en van elkaar. In al onze werkvormen nodigen wij uit tot reflectie en het uitwisselen van ervaringen en vragen. In onze trainingen en scholingen gaan theorie en praktijk daarom hand in hand. Onder het motto ‘Laat zien wat er speelt’ doen we rollenspelen (experimenten) met professionele acteurs. Ook zetten wij speelse methodieken in om situaties inzichtelijk en aansprekend neer te zetten.