Communicatie

Communicatie

Training

Praten hoort bij je vak. Je communiceert met cliënten, collega’s en familie. Dat is meer dan praten en luisteren.

In deze scholing gaan we in op de volgende vragen:

  • Hoe weet jij of jouw boodschap goed overkomt of aansluit?
  • Begrijp jij wel wat de ander precies bedoelt?
  • Hoe voorkom je ‘ruis’ – en daarmee onbegrip en irritatie – in de communicatie?

Interactie verbeteren

Met een speelse werkvorm leer jij je eigen communicatiepatronen herkennen en zie je het effect daarvan op anderen. Je verbetert je interactie, waardoor je met meer plezier en helderder communiceert.

Presentietheorie

Bij communicatie gaat het over ‘ik en de ander’, over een dialoog aangaan. Voor passende zorg is het nodig dat je je goed afstemt op en aansluit bij de cliënt. Wij maken in onze scholing gebruik van de presentietheorie. Daarbij leer je om als zorggever echt present of aanwezig te zijn bij de zorgontvanger. Dat vraagt van jou als zorggever:

  • Aandachtig en toegewijd afstemmen op de cliënt.
  • Leren zien wat er voor die ander echt van belang is – van verlangens tot angst – en daarop aansluiten.
  • Inzien wat je, vanuit die aansluiting, in een situatie kunt doen en hoe je er voor de ander kunt zijn.

Vakmanschap, praktische wijsheid en liefdevolle trouw zijn hierbij cruciaal.

Speciaal voor de kraamzorg

Communicatie en beroepshouding – één dagdeel waarin communicatie en beroepshouding uitgangspunt zijn in de bejegening van de cliënt.
Communicatie en vroegsignalering – één dagdeel waarin de nadruk ligt op de communicatie met de cliënt. Je leert je zorgen delen, en gebruikt daarbij de meldcode als handvat.

Omvang

Eén of meer dagdelen.