Coaching en supervisie

Coaching en supervisie

Eenmalig sparren, een adviesgesprek of als team het samen werken onderzoeken.

De pas op de plaats kun je individueel maken; voorbeelden zijn eenmalig sparren, een adviesgesprek of een coachingstraject.

De pas op de plaats kun je ook samen met je collega’s maken, waarbij de effectiviteit van die samenwerking en het plezier om samen te werken uitgangspunt zijn.

Als je kiest voor een positieve, bevestigende houding naar elkaar ontstaat er collegialiteit, werkplezier en arbeidstevredenheid. Hoe je dit doet, oefen je tijdens deze coaching. Individueel of in een groep.

Ons aanbod is heel divers en kunnen we in overleg vaststellen. Aan bod komen bijvoorbeeld: conflicthantering, omgaan met verschillende belangen, reflectie op je eigen functioneren, hoe geef/krijg je emotionele steun, omgaan met lastige situaties en morele dilemma’s in het werk (voor bijvoorbeeld VoorZorgverpleegkundigen).

Coach Jettie van de Pol werkt vanuit de visie van ‘waarderend organiseren’. Door de positieve dynamieken van het team en in jezelf naar boven te halen en te versterken, ontstaat er ruimte voor veranderingen die kunnen blijven.

Coaching en supervisie kan individueel of in een groep worden gedaan.