Coaching

Coaching en supervisie

Eenmalig sparren, een adviesgesprek of als team het samen werken onderzoeken.

Soms is het nodig om een pas op de plaats te maken. Bijvoorbeeld op het moment waarop je denkt: Hoe komen we uit dit conflict? Ben ik wel goed bezig? Waarom loopt het niet goed in ons team? Waar is mijn passie voor mijn werk gebleven? Hoe krijgen we dit dilemma opgelost?

Individueel of als team

Deze pas op de plaats kun je individueel maken. Bijvoorbeeld door eenmalig sparren, een adviesgesprek, supervisie of een coachingstraject.
De pas op de plaats kun je ook samen met je collega’s maken, waarbij de meerwaarde van de samenwerking en het plezier om samen te werken uitgangspunt zijn. Als je kiest voor een positieve, bevestigende houding naar elkaar ontstaat er collegialiteit, werkplezier en arbeidstevredenheid. Hoe je dit doet, oefen je tijdens deze coaching.

Ons aanbod

Ons aanbod is heel divers en kunnen we in overleg vaststellen. Bijvoorbeeld:

  • Conflicthantering
  • Omgaan met verschillende belangen
  • Reflectie op je eigen functioneren
  • Hoe geef/krijg je emotionele steun?
  • Omgaan met lastige situaties en morele dilemma’s in het werk (voor bijvoorbeeld Zorgverpleegkundigen).

Waarderend organiseren

Wij werken vanuit de visie van ‘waarderend organiseren’. Door de positieve dynamieken van het team en in jezelf naar boven te halen en te versterken, ontstaat er ruimte voor veranderingen die kunnen blijven.