Leiderschap

Ontwikkelen van leiderschap

Werkplaats

Leiderschap betekent beslissingen nemen, voorstellen doen, sturen in een gewenste richting en soms het voortouw nemen. In zoverre hoort leiderschap bij elke medewerker.
Leiderschap hoort ook bij jouw werk als teamleider in een zorginstelling. Zeker in een middenkaderpositie kan dat best pittig zijn.
Twee kanten van leiderschap en daarom twee trainingen met elk eigen accenten.

Leidinggeven aan jouw team

Je werkt in een middenkaderpositie en dat kan best lastig zijn zo tussen management en medewerkers. Aan de ene kant zijn daar de richtlijnen en de zakelijke belangen, aan de andere kant de werknemers met hun voorkeuren en persoonlijke belangen. Voelt dat als behoedzaam manoeuvreren? Dat is niet nodig. Niet jouw sandwichpositie is het uitgangspunt, maar de sleutelrol die je inneemt. Jouw persoonlijkheid en manier van leidinggeven zijn cruciaal voor de tevredenheid van de medewerkers en hun binding met de zorgorganisatie.

Verpleegkundig leiderschap

Iedere verpleegkundige toont leiderschap, ongeacht haar of zijn positie. Jij dus ook. Want leiderschap gaat over invloed uitoefenen, professioneel zeggenschap hebben en zorgen voor een positief werkklimaat. Ook moed tonen, mensen meekrijgen voor een goed plan en trots zijn op je werk horen bij leiderschap.
Verpleegkundig leiderschap maakt het soms onzichtbare werk van verpleegkundigen zichtbaar. Daarom is het belangrijk dat je je eigen leiderschapskwaliteiten ontwikkelt en versterkt. Uit onderzoek blijkt dat effectief verpleegkundig leiderschap bovendien zorgt voor betere zorg en meer plezier in je werk.

Omvang

In deze meerdaagse training wisselen praktijk, oefening en theorie elkaar af. De training kan ook als losse studiedag(en) worden gevolgd of onderdeel zijn van een incompany-traject.
Je kunt deze training als individu of als groep volgen.

Werkplaatsleren betekent werken in kleine groepen van min of meer gelijk opleidingsniveau. Je reflecteert op je werk en leert samen. Jouw vragen staan centraal en er wordt gewerkt met praktijkopdrachten.