Kracht en impact

Versterk je kracht en daarmee je professionele impact

Werkplaats

Ontwikkel en versterk je weerbare beroepshouding 

Als je merkt dat jouw professionele impact niet groot genoeg is kan het werk je zwaar vallen. Ook in je contacten met andere professionals kun je je hierdoor onzeker voelen.

Tijdens deze reeks bijeenkomsten leer je je eigen persoonlijkheid te versterken en daarmee je professionele impact. Je staat stevig in je schoenen, waardoor je flexibel kunt zijn ten opzichte van anderen. Dankzij je prettige en effectieve communicatie bouw je een goede relatie op met de cliënt. Het overleggen en het maken van afspraken verloopt vlotter en beter. Je samenwerking met andere professionals wordt door je bekwame beroepshouding gelijkwaardiger. 

1. Als praten bij je vak hoort

Hoe goed beheers jij de basisvaardigheden luisteren, samenvatten en doorvragen? Aan de hand van een interactiespel leer jij je eigen communicatiepatronen herkennen en zie je het effect daarvan op anderen. Zo kun je je interactie verbeteren, waardoor je met meer plezier en effectiever leert communiceren.

2.  Zorg in dialoog
De regie van de zorgverlening ligt bij de cliënt. Het is daarom zaak om goed af te stemmen op diens wensen. Wat deze wensen zijn, ontdek je alleen als je met je cliënt in gesprek gaat. Hoe ga je deze dialoog aan? 

3. Omgaan met wensen en grenzen

Met cliënten bespreek je wat mogelijk is en wat niet, en breng je vraag en aanbod bij elkaar. Hoe maak je hierover duidelijke afspraken, hoe bewaak je hierbij je grenzen en verantwoordelijkheden, hoe kun je op een vriendelijke manier nee-zeggen en hoe zorg je voor voldoende flexibiliteit bij jezelf. 

4. Ontwikkelen van je professionele identiteit
Als professional sta je sterk als je weet wat je kwaliteiten én wat je valkuilen zijn, als je verantwoording kunt afleggen over je doen en laten, doordat je de grenzen van het beroep kent. Vanuit die professionele identiteit heb je overleg en afstemming met de cliënt en met andere zorgverleners.

Duur training
4 dagdelen van 3,5 uur, in kleine groepen. Voor elk van de 4 onderdelen kunnen accreditatiepunten worden aangevraagd.