PROFESSIONALISERING
WEERBAARHEID
VEERKRACHT

Nascholing
in de zorg

kersten van de pol

Met plezier je werk doen, een goede balans hebben tussen werk en privé en trots zijn op je beroep. Dat is wat elke zorgmedewerker wil. Ook als zorgorganisatie wil je graag vitale medewerkers. Maar dat is binnen de huidige ontwikkelingen in de zorg nog niet makkelijk. De zorg wordt steeds complexer en de zorgvraag is groter dan er ‘handen aan het bed’ zijn. Dat vraagt van medewerkers dat ze veerkrachtig en draagkrachtig zijn en zich professioneel blijven ontwikkelen. Goede nascholing kan hierin veel betekenen.

Twee pijlers

Kerstenvandepol heeft ruim 25 jaar ervaring in nascholing. Met ons aanbod bieden we support, kennis en kunde aan zorgmedewerkers. Al onze programma’s rusten op twee pijlers.

  1. De professionalisering van zorgverleners. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over heldere communicatie, leiderschap of professionele identiteit.

  2. Het versterken van veerkracht en weerbaarheid. Je eigen plek kunnen innemen en zeggenschap hebben binnen je werk vergroten de kans op werkplezier en vitaliteit.

Scholing en Coaching

Communicatie

Heldere communicatie is meer dan praten en goed luisteren. Het is aansluiten bij de ander en je verbinden. Je leert het bij de training Communicatie.

Professionele identiteit

Leg de verbinding tussen wie je bent, waar je werkt en wat je doet in de training Ontwikkel je professionele identiteit.

Kracht en impact

Onderzoek en Versterk je veerkracht, weerbaarheid en impact. Dit vergroot je werkplezier, vitaliteit en draagkracht

Leiderschap

Ontwikkelen van leiderschap is mogelijk in de trainingen ‘Leiding geven aan een team’ of ‘Verpleegkundig leiderschap’.

Coaching

Eenmalig sparren, een adviesgesprek of als team het samen werken onderzoeken kan bij Coaching en supervisie.

Onmacht

Omgaan met onmacht gaat in op situaties van falen en het lijden van cliënten waarbij je je machteloos kunt voelen.

Maatwerk

Wij bieden nascholing aan in het brede domein van de zorg. De scholing is vaak specifiek voor een sector. Daarnaast bieden we ook trajecten aan waarbij je met verschillende professionals sámen leert, met respect voor ieders eigen deskundigheid.