25 jaar
Kersten
van de Pol

Nascholing
in de zorg

kersten van de pol

KerstenvandePol geeft sinds 1998 nascholing aan werkers binnen het brede domein van de zorg, zoals in ziekenhuizen, gezondheidscentra, huisartsenpraktijken, en heeft specifieke kennis en kunde van kraamzorg, verloskunde en jeugdgezondheidszorg.

De scholing is vaak specifiek voor één sector, maar kan ook gaan om trajecten waarbij de ketenpartners doelbewust samen leren. Samenwerken in de keten met respect voor elkaars deskundigheid en verantwoordelijkheid, vormt altijd de rode draad. 

 

Signaleren risicozorg

Onze expertise

Onze expertise ligt bij de kraamzorg in het leren signaleren van risicovolle omstandigheden in jonge gezinnen. Daarop toegespitst is de scholing Vroegsignalering en meldcode. 

 

Ons aanbod

in scholing en coaching

A

Vroegsignalering

Hoe je vroegsignalering aanpakt en welke stappen je met de meldcode zet.

Rouw en verlies

Hoe ga je om met zorg verlenen in een verdrietige situatie.

Communicatie

Hoe zorg jij er voor dat er sprake is van echte communicatie.

Ontwikkelen van leiderschap

Vind je eigen stijl van leidinggeven, vanuit de sleutelrol die je inneemt.

Versterk je kracht en impact

Ontwikkel je beroepshouding vanuit zelfvertrouwen.

 

Professionele identiteit ontwikkelen

Wie ben jij als professional en waar sta je voor.

 

Coaching en supervisie

Een pas op de plaats om te weten hoe je verder gaat.

 

Bijdrage aan onderzoek

en accreditaties

Kersten van de Pol heeft bijgedragen aan het onderzoek naar: De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind
Wij werken ook mee aan projecten van ZonMw (ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).

Al onze kraamzorgtrainingen zijn geaccrediteerd door het KCKZ.
Van de trainingen voor verloskundigen is een aantal geaccrediteerd door de KNOV.