De vrouwen van KerstenvandePol


Danny Kersten

Danny Kersten is opleidingsfunctionaris bij een thuiszorgorganisatie en tevens gecertificeerd trainer Meldcode. De organisatorische en inhoudelijke ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg en de sector VVT maakt zij zo van dichtbij mee.

Vroegsignalering en kindermishandeling zijn thema´s waar zowel Danny als Jettie veel expertise in hebben opgedaan. Deze expertise heeft Danny onder meer ingezet bij opdrachten voor bureau Jeugdzorg Amsterdam. De training ‘Kinderen die opvallen binnen de kinderopvang’ heeft zij in samenwerking met Sylvia Nossent vertaald in ‘Kinderen die opvallen binnen de kraamzorg’. Een vervolg daarop was het ontwikkelen van de trainershandleiding ‘KDO Kraamzorg’ in opdracht van de Stichting SO&T in Amsterdam.

“Mijn drijfveren zijn passie en plezier bij werkers in de zorg te creëren en te behouden. Maar ook om ze handvatten te bieden om hun werk op een professionele manier te kunnen doen en om steeds van de praktijk te blijven leren!”

Jettie van de Pol

Jettie van de Pol is tevens werkzaam als docent aan de Hogeschool van Utrecht. Daar geeft zij, met veel plezier, managementtrainingen aan studenten van de bacheloropleiding Management in de Zorg.

Bij de start van de master Physician Assistant heeft zij de leerlijn sociale communicatieve competenties opgezet en verzorgd, met consultvoering als focus.

Voor mij is ontwikkelen en leren een manier om vrijheid te ervaren en mogelijkheden te zien. Praktijkgericht, afwisselend, interactief en met plezier zijn termen die passen bij mijn manier van werken. In co-creatie, samen vorm geven aan ontwikkel- en leertrajecten.”