Wat doet KerstenvandePol?


KerstenvandePol verzorgt nascholingen in de zorg.
Ons aanbod beslaat een breed terrein van activiteiten die het leren en ontwikkelen van medewerkers, teams en organisaties bevorderen. Wij organiseren trainingen, workshops en themabijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen die binnen de zorgsector van belang zijn, begeleiden individuele leertrajecten (coaching en supervisie) en adviseren en ondersteunen teams, organisaties en ketenpartners bij hun ontwikkeling.

Door de jaren heen hebben wij een uitgebreid aanbod ontwikkeld en uitgevoerd op alle terreinen van de zorg, kraamzorg, verloskundigenzorg, ziekenhuiszorg en gezondheidscentra.

Waar kent u ons van?

  • Vroegsignalering en meldcode
  • Conflicthantering
  • Dialoog in de zorg
  • Ontwikkelen van ketenzorg bij ketenpartners kraamzorg, verloskunde en jeugdgezondheidszorg

W

  • Samenwerken in teams
  • Omgaan met dementie
  • Omgaan met rouw en verlies
  • Coachings- en begeleidingstrajecten

Individueleoontwikkeling
Organisatieoontwikkeling

Teamontwikkeling
Ketenpartnerontwikkeling