Vroegsignalering en meldcode

Vroegsignalering van risicozorg

Scholing

Vroegsignalering van risicozorg is een belangrijke taak van kraamverzorgenden. Deze scholing leert je hoe je deze rol het beste kunt oppakken.

Doordat jij het gezin een aantal dagen in hun eigen huis meemaakt, kun jij inschatten of er ook na de kraamtijd ondersteuning en begeleiding nodig is. Maar hoe objectief maak jij deze inschatting? En hoe bespreek jij je zorgen met de jonge ouders? 

Bij deze scholing oefen je dit gesprek en krijg je aan de hand van het balansmodel van Bakker ideeën aangereikt over hoe je risicofactoren en zorgelijke signalen kunt benoemen. Ook inventariseer je in welke mate jouw eigen normen en waarden meespelen bij het inschatten van situaties. Je leert de 5 stappen van de meldcode, over welke back-up je kunt verwachten binnen je eigen organisatie, het belang van de samenwerking in de keten, en hoe je de overdracht doet naar de JGZ. 

Deze scholing is ook geaccrediteerd door de KNOV.

Samen kun je meer!

Themabijeenkomsten voor partners in de geboortezorg

Als verschillende beroepsgroepen samen een nascholing volgen en met elkaar praktijksituaties bespreken verhoogt dat het succes van vroegsignalering, signalen worden beter opgepakt en de overdracht is effectiever. Je gaat samen aan de slag, met casussen uit de praktijk van de geboortezorg. Opzet en samenstelling van de groep kunnen op maat worden aangepast.