Wat doet KerstenvandePol?


 
KerstenvandePol verzorgt nascholingen in de zorg.
Ons aanbod beslaat een breed terrein van activiteiten die het leren en ontwikkelen van medewerkers, teams en organisaties bevorderen.
Wij organiseren trainingenleertrajecten en themabijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen die binnen de zorgsector van belang zijn, begeleiden individuele leertrajecten (coaching en supervisie) en adviseren en ondersteunen teams, organisaties en ketenpartners bij hun ontwikkeling. Door de jaren heen hebben wij een uitgebreid aanbod ontwikkeld en uitgevoerd voor de kraamzorg, de verloskunde en de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast hebben wij bij verschillende organisaties naamsbekendheid verworven met onze begeleidingstrajecten.
 
Lees verder


Wie zijn KerstenvandePol?

KerstenvandePol is het bedrijf van Danny Kersten en Jettie van de Pol.
Beiden hebben een agogische achtergrond en hebben ruime ervaring met het uitvoeren van trainingen, workshops en begeleidingstrajecten en het ontwikkelen van trainingshandleidingen en cursusmaterialen. De expertise die ze door de jaren heen hebben opgedaan in de trainingen en het begeleidingswerk delen ze door deel te nemen aan expertgroepen zoals het LIP (Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg), bij te dragen aan onderzoeken van TNO en op te treden als gastspreker of workshopleider bij congressen.

 
Lees verder