QUOTES

 

 

SBWU
Opdracht: begeleiding bij teamontwikkeling
“Een van de beste dingen die Jettie van de Pol het team heeft gegeven is vertrouwen in eigen kunnen. Zij zorgde ervoor dat het team niet afhankelijk werd, maar zelf oefende met het aangedragen materiaal, individueel en in teamverband. Dat heeft het team zelfbewuster en sterker gemaakt.
Gedurende het hele begeleidingsproces is Jettie zeer zorgvuldig omgesprongen met mijn positie (positie van de opdrachtgever, het locatiehoofd). Dit heeft mijn positie versterkt. Tevens was Jettie in staat mij feedback te geven, zodat ik mij in mijn functie verder kon ontwikkelen. Deze samenwerking gaf ruimte om ook buiten de afspraken telefonisch contact te zoeken met Jettie om ‘even te sparren’. Deze momenten zijn voor mij zeer waardevol geweest. Jettie kon zich verplaatsen, meedenken, een spiegel voorhouden en adviezen geven.
De begeleiding van Jettie heb ik voor het team en voor mezelf als zeer positief ervaren. De begeleiding was professioneel met voldoende flexibiliteit. Jettie kon dichtbij komen, maar hield altijd voldoende afstand. Ik zie er naar uit opnieuw met haar te mogen werken bij de totstandkoming van het nieuwe team in Houten: Houten Castellum.”
Margreet Bonouvrie, locatiehoofd SBWU

DE KRAAMVOGEL
Opdracht: ketenworkshops”KerstenvandePol is al heel lang in beeld bij De Kraamvogel
De laatste drie jaar verzorgen zij met verve de ketenworkshops met als thema’s vroegsignalering en werken met de meldcode. Deze workshops worden goed bezocht en met veel plezier gevolgd. Met name de landelijke betrokkenheid bij dit onderwerp van dit bureau maakt dat Danny en Jettie het thema heel goed in het perspectief van de lokale samenleving kunnen plaatsen. Dit heeft absoluut een meerwaarde. Daarnaast zijn hun enthousiasme en hun perfecte voorbereiding en begeleiding van de workshops absoluut bepalend om keer op keer voor KerstenvandePol te kiezen.’
Margriet Zijlstra, rayonmanager/opleidingscoördinator bij De Kraamvogel

TRAININGSACTEUR bij KerstenvandePol
“Met Jettie ga ik mee als levend leermiddel voor het onderdeel ervaringsgericht leren.
Wat mij vooral aanspreekt in haar trainingen is haar enthousiasme en respectvolle manier waarop ze haar cursisten bejegent.
Jettie is goed in staat om in te zoomen op het niveau van de groep waarmee ze werkt, maar houdt ook rekening met het niveau van elk individu. Een ieder mag zijn eigen leerweg bewandelen. Mooi is, dat mensen authentiek mogen blijven zonder dat de trukendoos er aan te pas komt. Haar manier van werken leidt tot inzichten bij de cursist. En inzicht krijgen is op zich al een prachtig leermoment.”
Marianne Rietberg, trainingsacteur

‘S HEEREN LOO
Opdracht: begeleiding bij teamontwikkeling
“Het opnieuw laten kennismaken met elkaar als mens en medewerker heeft teweeg gebracht dat we elkaar beter zijn gaan begrijpen. Dat heeft een positieve invloed op de wijze van samenwerken in het team. We zijn erg tevreden over de wijze waarop Jettie de bijeenkomsten heeft begeleid. Ze wist de groep steeds bij het onderwerp te houden, zelfs als het onderwerp als lastig werd ervaren. Er was een goede afwisseling tussen wat zware onderwerpen en onderwerpen wat luchtiger van aard.”
Bastiaan Scheepens, teamleider ‘s Heeren Loo

SBWU
Opdracht: begeleiding bij teamontwikkeling

“Het afgelopen jaar heeft Jettie van de Pol een team van SBWU De Pauw begeleid en ondersteund bij de splitsing. Een pijnlijk gegeven waar niet veel teamleden een groot voorstander van waren, ondanks dat ze rationeel wel de voordelen en de noodzaak ervan inzagen. Door de kundigheid van Jettie, haar flexibiliteit gaandeweg het proces en het geduld om onderweg iedereen mee te nemen is het gelukt om het besluit breed gedragen te krijgen. Vervolgens is het team in staat geweest het plan van aanpak hiertoe eigenhandig op te zetten en in werking te zetten. Een proces waar ik als leidinggevende met een glimlach op mijn gezicht van heb mogen genieten.”
Ingrid van den Berkmortel, locatiehoofd SBWU De Pauw

KRAAMZORG ZUID-GELDERLAND
Opdracht: Nascholing ‘Je kunt het alleen samen’

“De nascholing ‘Je kunt het alleen samen’ wordt bij Kraamzorg Zuid-Gelderland heel positief ontvangen. Vooral het oefenen met een acteur vinden de kraamverzorgenden heel leerzaam. Grote meerwaarde is dat we elke keer een verloskundige bereid hebben gevonden aanwezig te zijn bij deze nascholing. De inbreng van de verloskundige tijdens casusbesprekingen maakt duidelijk dat je het echt SAMEN moet doen: kraamverzorgende en verloskundige. Je hebt elkaar nodig om, zeker in complexe situaties, zaken bespreekbaar te maken met de cliënt. KerstenvandePol verzorgt deze nascholing voor ons. Het grote voordeel van KerstenvandePol is dat zowel Jettie als Danny de kraamzorg door en door kennen. Zij weten waar ze over praten en het allerbelangrijkste voor ons: zij spreken de taal van de kraamverzorgende. Hierdoor is het effect van de scholing vele malen groter!”
Gerdien Halfman, inhoudsdeskundige en programmamanager Kraamzorg Zuid-Gelderland