Themabijeenkomsten kraamzorg en verloskunde

De jarenlange opgedane ervaring met de scholingen vroegsignalering vormen een uitstekende basis voor ons uitgebreide aanbod in scholingen werken met de meldcode. Voor verloskunde is een aantal van onze bijscholingen geaccrediteerd door de KNOV.

Ik ontvang graag meer informatie.

DE MELDCODE IN DE KETEN

meldcode kindermishandeling

Vanaf juli 2013 zijn alle professionals in de zorg verplicht om met een meldcode te werken bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. De implementatie van de meldcode is voor iedere professional van belang, de draagkracht bij de ketenpartners is van belang voor het noodzakelijke effect.

Tijdens deze workshop vindt er overleg en afstemming plaats over de concrete invulling van de stappen in de meldcode.

Deelnemers zijn teamleiders in de kraamzorg, verloskundigen en andere ketenpartners. De laatstgenoemde groep zal voor het merendeel bestaan uit medewerkers van CJG: jeugdverpleegkundigen en medewerkers van kraamafdelingen van het ziekenhuis.

Doel
Leren omgaan met de meldcode.

HET LIP ONDER DE LOEP
meldcode kindermishandeling
‘Het LIP onder de loep’ is een workshop voor kraamverzorgenden en verloskundigen op basis van het LIPK: het Landelijk IndicatieProtocol Kraamzorg, maart 2008.
Zorg op maat is het uitgangspunt van het LIPK. In de workshop wordt ingegaan op wat professionals moeten doen om te komen tot zorg op maat en opDe rol die het LIPK daarbij kan spelen. Het LIPK is nu weliswaar een vanzelfsprekend gegeven in de kraamzorg, maar in de praktijk blijkt dat niet alle ins en outs vier jaar na invoering nog bij iedereen bekend zijn. De kennis over het LIPK is aan een opfrisbeurt toe.

Deelnemers zijn naast verloskundigen en kraamverzorgenden ook intakers en planners. Zo wordt er een gemeenschappelijk kader en draagvlak gecreëerd. Samenwerking en respect voor elkaars deskundigheid en verantwoordelijkheid zijn het uitgangspunt.

Doel
Een impuls geven aan de deelnemers om zich (weer) (meer) bewust te worden van hun professionaliteit en de profilering van het beroep, mede op grond van het LIPK. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de basiskennis van indicatie en herindicatie, de communicatie en samenwerking tussen de verloskundige, kraamverzorgende en de client over het LIPK.

VROEGSIGNALERING EN MELDCODE

meldcode kindermishandeling

De kraamverzorgende is de enige zorgverlener die een aantal dagen achter elkaar meerdere uren per dag bij een gezin is. En vanuit die positie kan zij inschatten of er in een gezin ook na de kraamtijd behoefte is aan extra ondersteuning of begeleiding.

Met het balansmodel van Bakker krijgen deelnemers handvatten om risicofactoren en signalen van zorg te benoemen. De rol die de eigen waarden en normen spelen bij het inschatten van situaties komt ook uitgebreid aan de orde. Andere onderdelen in deze scholing zijn het oefenen van een gesprek met de kraamvrouw als jij je als kraamverzorgende zorgen maakt, de samenwerking in de keten, de overdracht naar de JGZ en de 5 stappen van de meldcode.

Deze bijscholing is ontwikkeld in het kader van het TNO rapport: Preventie en vroegsignalering van risicogezinnen in de kraamperiode en er is gebruik gemaakt van het trainingsmateriaal van het ministerie van VWS voor de meldcode.

De scholing is geaccrediteerd door het Kenniscentrum Kraamzorg en door de KNOV.

Doel
De kraamverzorgende kennis en handvatten te bieden voor vroegsignalering van risicozorg in de kraamperiode, weten wat de meldcode inhoudt en het belang van de samenwerking in de keten te stimuleren. Vroegsignalering van risicozorg is een belangrijke taak voor de kraamverzorgenden. Het belang van vroegsignalering en de rol en taak van de kraamverzorgende  staan centraal in deze scholing.