Leertrajecten


Ik ontvang graag meer informatie.


DE BALANS TUSSEN WERK EN PRIVÉ

leetraject in de zorg

Deze vorm van leren vindt plaats in groepen van 4/8 deelnemers.
Er zijn omstandigheden, waardoor verzorgenden en verpleegkundigen de balans tussen draaglast en draagkracht zijn kwijtgeraakt of dreigen te raken. Soms heeft dat direct te maken met het werk zelf, soms ligt de oorzaak in de privésfeer. Vaak is het een combinatie van beiden. Signalen die wijzen op disbalans moet je serieus nemen. Het probleem vraagt om een structurele aanpak, waarbij ook de leidinggevende intensief is betrokken.

Het traject omvat diverse gesprekken en vier groepsbijeenkomsten en strekt zich uit over ongeveer zes maanden.
Het is bekend dat leren van gedeelde ervaringen het leerrendement vergroot.

INDIVIDUEEL LEERTRAJECT

leertraject in de zorg

Informatie over het individueel leertraject volgt.


OPZETTEN INTERVISIE BESPREKING

leertraject in de zorg

Het doel van intervisie is het ontwikkelen van gedragsalternatieven en het leren denken in andere mogelijkheden. Het gaat hierbij vooral om ander gedrag. De ervaring leert dat deze vorm van leren best lastig blijgt te zijn in de praktijk. Het stellen van vragen en het uitstellen van het oordeel en daarbij (te snel) de oplossing aanbieden is een valkuil die regelmatig voorkomt. Het is te leren om intervisiebijeenkomsten effectief te laten zijn. Een instructiebijeenkomst over intervisie is dan ook aan te bevelen.