Geboortezorg


Door de jaren heen hebben wij een uitgebreid aanbod ontwikkeld en uitgevoerd voor de kraamzorg, de verloskunde en de jeugdgezondheidszorg. Wij werken vaak specifiek voor een van deze sectoren, maar verzorgen ook trajecten waarbij de ketenpartners bewust samen leren. De samenwerking in de keten en respect voor elkaars deskundigheid en verantwoordelijkheid, is een terugkerend item in onze scholingen.

De training ‘Werken met het Landelijk IndicatieProtocol Kraamzorg’ krijgt een meerwaarde door verloskundigen en kraamverzorgers samen te scholen. Ook de training ‘Vroegsignalering van risicozorg: Je kunt het niet alleen!’ is een goed voorbeeld van een thema dat baat heeft bij een integrale aanpak.

Voor verloskundigen is een aantal van onze trainingen geaccrediteerd door de KNOV.