Scolar: scholing in brede zin

Het is belangrijk dat zorgverleners goed geschoold zijn én blijven! Eenmaal in de praktijk werkzaam moeten verworven competenties onderhouden, verdiept en geborgd worden. Onze scholingstrajecten zijn eigenlijk altijd gericht op de ontwikkeling van de persoonlijke effectiviteit van de zorgverlener in zijn professionele identiteit. Centraal staat daarbij het verwerven, uitbouwen en versterken van de sociaal communicatieve competenties.


“Scholing, ‘scolar’, zien wij breed, als elke vorm van ontwikkeling.”

Terugkerende thema’s in ons aanbod zijn onder meer de effectieve dialoog met de cliënt en met collega’s, samenwerken (binnen een team of organisatie of met ketenpartners), mentale weerbaarheid, (vroeg)signalering, aandachtig en verbinden.