Effectief communiceren


Effectief communiceren is een waardevolle competentie voor iedere zorgverlener. In veel van onze scholingen is er dan ook aandacht voor effectieve communicatie. Een goede communicatie bestaat ons inziens uit drie aspecten.
Dialoog
In gesprek met een ander denken we soms te snel dat we de ander begrijpen. Het is belangrijk om regelmatig te checken wat de ander bedoelt. Zeker in een zorgsituatie is dat zo. De zorgverlener kan de cliënt immers pas goed helpen als ze zijn wensen en behoeften echt kent.
In onze trainingen werken we de vaardigheden luisteren, samenvatten en doorvragen verder uit. Een helder en duidelijk schema biedt daarbij houvast.
Balans
Effectief communiceren is ingaan op de vragen en verwachtingen van de cliënt en daarbij ook je eigen grenzen kunnen aangeven. In onze trainingen werken wij met het balansmodel ‘De gulden middenweg’.
Bejegening
Een zorgverlener benadert de cliënt met respect en aandacht. Soms komt de boodschap echter anders over dan bedoeld is. Een iets andere benadering van de cliënt kan al een beter contact op te leveren.
In onze trainingen krijgen de deelnemers meer inzicht in hun eigen motieven en doelen. Ze worden zich bewust van hun houding en hun intenties. Dat maakt dat ze hun manier van handelen makkelijker kunnen afstemmen op de cliënt.