Visie en werkwijze


Zorgverleners hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze werken met mensen die in meer of mindere mate afhankelijk van hen zijn. Daarin verschilt een beroep in de zorg wezenlijk van elk ander beroep.
Om goed te kunnen functioneren en plezier te hebben in het werk is een juiste balans nodig tussen werkdruk en draagkracht.
Als zorgverleners meer inzicht krijgen in hun eigen functioneren, maar ook in de problematiek en de ontwikkelingen van deze tijd en hoe daarmee om te gaan, blijven zij gemotiveerd en geïnspireerd en kunnen zij effectiever handelen in hun werk.


Visie op scholing


Het is belangrijk dat zorgverleners goed geschoold zijn én blijven! Eenmaal in de praktijk werkzaam is het belangrijk dat zij hun verworven competenties onderhouden, verdiepen en borgen. Wij helpen daarbij. Onze scholingstrajecten zijn eigenlijk altijd gericht op de ontwikkeling van de persoonlijke effectiviteit van de zorgverlener in zijn professionele identiteit.

Lees verder


Visie op communiceren


Effectief kunnen communiceren is een competentie die iedere zorgverlener zou moeten beheersen. Dit vormt dan ook een belangrijk onderdeel van onze scholingen. Een goede communicatie bestaat ons inziens uit drie aspecten.

Lees verder


Werkwijze

Leren doe je samen. Leren doe je met en van elkaar. In al onze werkvormen nodigen wij uit tot reflectie en het uitwisselen van ervaringen en problemen. Vaardigheden en inzichten beklijven beter als leren leuk is. In onze trainingen en scholingen gaan theorie en praktijk daarom hand in hand.