De vrouwen van KerstenvandePol


KerstenvandePol is het bedrijf van Danny Kersten en Jettie van de Pol. Beiden hebben een agogische achtergrond en hebben ruime ervaring met het uitvoeren van trainingen, workshops en begeleidingstrajecten en het ontwikkelen van trainingshandleidingen en cursusmaterialen. De expertise die ze door de jaren heen hebben opgedaan in de trainingen en het begeleidingswerk delen ze door deel te nemen aan expertgroepen zoals het LIP (Landelijk IndicatieProtocol Kraamzorg), bij te dragen aan onderzoeken van TNO en op te treden als gastspreker of workshopleider bij congressen.

Kersten van de Pol Danny Kersten

Danny Kersten

Danny Kersten is tevens opleidingsfunctionaris bij een thuiszorgorganisatie. De organisatorische en inhoudelijke ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg en de sector VVT maakt zij zo van dichtbij mee.

De ene keer gaat dit over kleinschalig wonen voor ouderen met dementie, de andere keer over opleidings- en scholingstrajecten of implementatie van de meldcode.

Vroegsignalering en kindermishandeling zijn thema´s waar zowel Danny als Jettie veel expertise in hebben opgedaan. Deze expertise heeft Danny onder meer ingezet bij opdrachten voor bureau Jeugdzorg Amsterdam. De training ‘Kinderen die opvallen binnen de kinderopvang’ heeft zij in samenwerking met Sylvia Nossent vertaald in ‘Kinderen die opvallen binnen de kraamzorg’. Een vervolg daarop was het ontwikkelen van de trainershandleiding ‘KDO Kraamzorg’ in opdracht van de Stichting SO&T in Amsterdam.

Naast het ontwikkelen van trainingen, voert Danny ook trainingen uit binnen de sector kinderopvang en de sector Kraamzorg.
Danny Kersten is tevens gecertificeerd trainer Meldcode.

“Mijn drijfveren zijn passie en plezier bij werkers in de zorg te creëren en te behouden. Maar ook om ze handvatten te bieden om hun werk op een professionele manier te kunnen doen en om steeds van de praktijk te blijven leren!”

Kersten van de Pol Jettie van de Pol

Jettie van de Pol

Jettie van de Pol is tevens werkzaam als docent aan de Hogeschool van Utrecht. Daar geeft zij, met veel plezier, managementtrainingen aan studenten van de bacheloropleiding Management in de Zorg.

Bij de start van de master Physician Assistant heeft zij de leerlijn sociale communicatieve competenties opgezet en verzorgd, met consultvoering als focus.

Bij KerstenvandePol richt zij zich vooral op het begeleiden van teamtrajecten en begeleidingskundige vraagstukken in organisaties.
Jettie van de Pol is Master human & organizational behaviour.

“Werkzaam zijn voor de mensen die in de zorg werken is een bewuste keuze van mij. Het draagt zingeving in zich en is van waarde. Zorg is een morele activiteit die er toe doet! Daar lever ik graag een bijdrage aan. De ontmoetingen met werkers uit de zorg verrijken keer op keer mijn leven.

Voor mij is ontwikkelen en leren een manier om vrijheid te ervaren en mogelijkheden te zien. Praktijkgericht, afwisselend, interactief en met plezier zijn termen die passen bij mijn manier van werken. In co-creatie, samen vorm geven aan ontwikkel- en leertrajecten.”